Jesus là ai?

Jesus là vị chúa cứu thế được tín đồ Thiên Chúa giáo tôn thờ. Khác với hai vị sáng lập hai loại tôn giáo khác là Thích Ca Mâu Ni và Mohammet, Jesus không phải là người sáng lập lên đạo Cơ Đốc, mà cũng không có tài liệu xác thực ghi lại về cuộc đời của ông.

Khác so với Phật tổ của đạo Phật và thánh Ala của đạo Ixlam, Jesus là một nhân vật dương gian và trở thành thần tượng tôn giáo một cách đặc biệt. Trong Kinh Thánh và những sách Thánh khác của đạo Cơ Đốc giáo đều có ghi sự tích của Jesus.

Theo truyền thuyết ghi lại Jesus là con Thượng Đế, mẹ là Maria.

Ông có 12 môn đồ. Về sau môn đồ Juda đã phản bội ông, ông bị đóng đinh chết trên cây thánh giá. Nhưng ba ngày sau khi chết ông đã sống trở lại.

Xung quanh Jesus là những câu chuyện truyền thuyết vừa giống sự thật lại vừa giống thần thoại. Điều này thực tế làm cho người ta khó thấy rõ rằng Jesus là một con người hay là một vị thần. Nhưng dù nói thế nào vẫn có một điểm khẳng định rõ ràng rằng không có ai trong thời đại Jesus (thế kỷ I sau Công nguyên) ghi lại được hoặc truyền đạt những sự việc về Jesus.

Về sau Cơ Đốc giáo ngày càng hoàn thiện hơn, Jesus được miêu tả thành một con người có da có thịt cũng chịu những sự vui buồn với những người dân thường, hơn nữa còn là một vị anh hùng hiến thân mình cho việc cứu vớt con người.

Tuy nhiên trong truyền thuyết không thể nào nói chắc chắn rằng: lịch sử xác thực có một nhân vật là chúa Jesus.