Joy Boy

Trong thế giới One Piece, Joy Boy được biết đến là một nhân vật bí ẩn và có vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới. Kaido – một trong Tứ Hoàng của thế giới One Piece cũng rất quan tâm về Joy Boy và bị ám ảnh bởi hắn.

Vậy tại sao Kaido lại có những suy nghĩ này?

Đầu tiên, Kaido tin rằng Joy Boy là người sẽ giải phóng thế giới khỏi sự áp bức của Chính phủ Thế giới. Kaido luôn khao khát tự do và tin rằng Joy Boy chính là người sẽ mang lại tự do cho thế giới. Điều này cho thấy rằng Kaido rất tin tưởng vào Joy Boy.

Thứ hai, có thể Kaido là người kế thừa của Joy Boy. Cả hai đều có những điểm tương đồng nhau như sức mạnh phi thường, khổng lồ và có tham vọng giải phóng thế giới khỏi sự áp bức của Chính phủ Thế giới. Vì vậy, Kaido có thể hi vọng trở thành Joy Boy để hoàn thành những ước mơ của hắn.

Thứ ba, Kaido có quá khứ đau thương khi bị biến thành một kẻ xấu xa bởi Chính phủ Thế giới. Kaido có thể muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ của mình bằng cách trở thành Joy Boy và giải phóng thế giới khỏi sự áp bức của Chính phủ Thế giới.

Cuối cùng, Kaido là một người rất cô đơn và chưa tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Kaido có thể hi vọng tìm ra ý nghĩa đó bằng cách trở thành Joy Boy và hoàn thành những mục tiêu cao cả của hắn.

Tóm lại, Kaido là một nhân vật phức tạp với nhiều động lực khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả những điều này là hắn tin tưởng vào Joy Boy và hy vọng trở thành hắn để giải phóng thế giới khỏi sự áp bức của Chính phủ Thế giới.