vi-sao-mot-nam-co-muoi-hai-thang

Giải thích chi tiết “Vì sao một năm có 12 tháng?”

Một năm có 12 tháng là do cơ sở của hệ thống lịch hiện tại mà chúng ta đang sử dụng, được gọi là lịch Gregorian, mà được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Hệ thống lịch Gregorian được đặt theo dõi vào thế kỷ 16 bởi Giáo hoàng Gregory XIII, nhằm cải tiến hệ thống lịch Julian trước đó. Lịch Julian cũng có 12 tháng, tuy nhiên lại có số ngày trong mỗi tháng không được điều chỉnh tương ứng với thời gian quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, dẫn đến sai số liên tục trong việc tính toán ngày và mùa vụ.

Trong lịch Gregorian, mỗi năm có 365 ngày, được chia thành 12 tháng, mỗi tháng có độ dài từ 28 đến 31 ngày. Để đồng bộ hóa với chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, lịch Gregorian có các quy tắc sau:

Mỗi năm chia hết cho 4 là năm nhuận, trừ năm chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400. Ví dụ, năm 1700, 1800 và 1900 không là năm nhuận, nhưng năm 1600 và 2000 là năm nhuận. Điều này giúp giảm bớt sai số trong tính toán thời gian quay của Trái Đất.

Tháng 2 (tháng thứ 2 trong lịch) có 28 ngày, trừ tháng đó là tháng nhuận thì có 29 ngày.

Các tháng khác có độ dài từ 30 đến 31 ngày, xen kẽ nhau theo thứ tự: tháng 1 (31 ngày), tháng 3 (31 ngày), tháng 4 (30 ngày), tháng 5 (31 ngày), tháng 6 (30 ngày), tháng 7 (31 ngày), tháng 8 (31 ngày), tháng 9 (30 ngày), tháng 10 (31 ngày), tháng 11 (30 ngày) và tháng 12 (31 ngày).

Công thức này giúp đồng bộ hóa thời gian trong lịch với chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, và cũng giúp đơn giản hóa việc tính toán và sử dụng lịch trong đời sống hàng ngày.