Vì Sao 2 ADN Con Được Tạo Ra Qua Cơ Chế Nhân Đôi?

Nguyên tắc nhân đôi ADN là gì?

ADN (axit deoxyribonucleic) là phân tử chứa các thông tin di truyền của sinh vật. Cấu trúc của ADN gồm hai chuỗi xoắn kép xoắn quanh nhau tạo thành một xoắn kép. Mỗi chuỗi ADN bao gồm các đơn phân tử nucleotide, trong đó có 4 loại nucleotide khác nhau gồm Adenine (A), Thymine (T), Cytosine (C) và Guanine (G). Theo nguyên tắc bổ sung, A luôn kết hợp với T và C luôn kết hợp với G.

Quá trình nhân đôi ADN là quá trình tái tạo ra hai phân tử ADN giống hệt nhau từ một phân tử ADN ban đầu. Trong quá trình này, hai chuỗi đơn của ADN gốc sẽ được tách ra và mỗi chuỗi đóng vai trò khuôn mẫu để tổng hợp ra một chuỗi mới bổ sung. Như vậy, từ một phân tử ADN gốc, ta thu được hai phân tử ADN con giống hệt nhau.

Tại sao cần phải nhân đôi ADN?

 • ADN chứa thông tin di truyền quan trọng của sinh vật. Việc nhân đôi ADN đảm bảo chuyển giao chính xác thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con khi phân chia.
 • Trong quá trình phân bào sinh sản, mỗi tế bào con được hình thành cần có một bộ nhiễm sắc thể đầy đủ giống như tế bào mẹ. Do đó, trước khi phân chia, ADN trong nhân tế bào cần được nhân đôi để cung cấp đủ ADN cho hai tế bào con.
 • Nhân đôi ADN cũng là cơ sở để tổng hợp các protein, enzyme và các sản phẩm quan trọng khác điều hòa hoạt động sống của tế bào.
 • Khi tế bào bị tổn thương, nhân đôi ADN đảm bảo khôi phục lại vùng ADN bị hư hại.

Như vậy, nhân đôi ADN là một quá trình vô cùng quan trọng để duy trì sự sống của tế bào và sinh vật.

Vai trò của ADN trong quá trình sinh sản

Trong quá trình sinh sản ở sinh vật nhân thực, ADN đóng vai trò vô cùng quan trọng:

 • ADN mang thông tin di truyền của cá thể, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua quá trình sinh sản.
 • Trước khi phân bào sinh sản, ADN được nhân đôi để tạo ra hai bộ nhiễm sắc thể cho hai tế bào con. Nhờ đó mỗi tế bào con có đủ bộ nhiễm sắc thể và thông tin di truyền giống tế bào mẹ.
 • Trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở sinh vật có hai giới tính, các nhiễm sắc thể tương đồng kết hợp với nhau tạo thành bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong giao tử. Sự phân ly các nhiễm sắc tương đồng này cũng dựa trên cơ chế nhân đôi ADN ở giai đoạn trước đó.
 • Sau khi thụ tinh, hai bộ nhiễm sắc thể từ trứng và tinh trùng kết hợp lại với nhau tạo thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội cho hợp tử. Sự kết hợp này lại dựa trên cơ chế nhân đôi ADN trong giao tử đực và giao tử cái.

Như vậy, nhân đôi ADN là cơ sở để di truyền và sinh sản ở sinh vật nhân thực. Nó đảm bảo sự liên tục và ổn định của dòng dõi.

Sự khác biệt giữa chuỗi ADN và chuỗi ARN

Về cấu tạo hóa học:

 • ADN là axit deoxyribonucleic, có đường deoxyribose.
 • ARN là axit ribonucleic, có đường ribose.

Về chức năng:

 • ADN: mang thông tin di truyền, điều khiển hoạt động của tế bào.
 • ARN: chuyển tải thông tin di truyền từ ADN ra ngoài nhân để tổng hợp protein.

Cấu trúc:

 • ADN: phân tử hai chuỗi xoắn kép, theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-C).
 • ARN: phân tử một chuỗi (trừ ARN xuất hiện dưới dạng 2 chuỗi ngắn trong ribosome).

Địa điểm:

 • ADN chỉ có trong nhân tế bào.
 • ARN có cả trong nhân lẫn tế bào chất.

Như vậy, ADN và ARN có sự khác biệt về cấu tạo hóa học, chức năng và vị trí phân bố trong tế bào. Tuy nhiên, cả hai đều chứa thông tin di truyền quan trọng của tế bào.

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra như thế nào?

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các bước sau:

Bước 1: Hai chuỗi của ADN gốc tách ra khỏi nhau do các liên kết hiđrô giữa các cặp base A-T và G-C bị phá vỡ bởi enzyme helicase.

Bước 2: Mỗi chuỗi ADN đơn sẽ đóng vai trò là khuôn mẫu để tổng hợp ra một chuỗi mới bổ sung. Các nucleotide tự do trong nhân sẽ gắn vào với trình tự bổ sung với chuỗi khuôn, theo nguyên tắc bổ sung của các cặp base.

Bước 3: Enzyme DNA polymerase sẽ xúc tác quá trình nối ghép các nucleotide lại với nhau tạo thành chuỗi mới.

Bước 4: Sau khi hai chuỗi mới được tổng hợp xong, chúng sẽ kết nối trở lại với nhau tạo thành ADN kép mới, hoàn thành quá trình nhân đôi.

Như vậy, từ một phân tử ADN ban đầu, qua nhân đôi ta thu được hai phân tử ADN giống hệt nhau, mỗi phân tử gồm hai chuỗi xoắn kép xoắn quanh nhau.

Tầm quan trọng của quá trình nhân đôi ADN

 • Quá trình nhân đôi ADN đảm bảo sao chép chính xác và truyền ADN từ tế bào mẹ sang tế bào con khi nhân đôi. Nhờ đó duy trì sự ổn định về mặt di truyền của loài.
 • Nhân đôi ADN tạo ra hai bộ nhiễm sắc thể giống nhau cho hai tế bào con, đảm bảo quá trình phân bào diễn ra bình thường.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ ADN cho quá trình phiên mã và dịch mã tổng hợp protein. Qua đó, điều hòa mọi hoạt động sống của tế bào.
 • Khả năng tái tạo ADN giúp phục hồi những đoạn ADN bị hỏng do các yếu tố gây đột biến.
 • Là cơ sở để di truyền và sinh sản ở sinh vật. Đảm bảo sự liên tục của các thế hệ.
 • Ứng dụng trong công nghệ gen, giúp nhân nhanh và điều chế các gen có ích.

Như vậy, nhân đôi ADN có vai trò sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của sinh giới.

Những lỗi có thể xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

 • Sai sót trong kết nối các nucleotide, dẫn tới đột biến điểm.
 • Mất đoạn gen hoặc lặp đoạn gen dư thừa do sai sót trong tái tổ hợp.
 • Đột biến lớn khi mất đoạn lớn trên nhiễm sắc thể.
 • Đảo đoạn trong quá trình tái tổ hợp tạo thành các gen lai mới.
 • Sai sót trong dịch mã do hoạt động sai của enzyme polymerase.
 • Quá trình nhân đôi bị ngừng trước khi hoàn thành.
 • Các yếu tố gây đột biến (tia UV, hóa chất,..) làm biến đổi cấu trúc ADN.

Các lỗi trong quá trình nhân đôi ADN sẽ dẫn đến sai khác về mặt di truyền giữa tế bào mẹ và tế bào con. Đây là nguyên nhân gây ra các đột biến gen, dị tật bẩm sinh và một số bệnh di truyền ở người.

ADN ảnh hưởng như thế nào đến các tính trạng di truyền của con người?

ADN chứa các gen quy định mọi tính trạng di truyền ở con người. Cụ thể:

 • Trình tự nucleotide trong ADN mã hóa cấu trúc protein, enzyme. Chúng quyết định các tính trạng về hình thái, sinh lý, chuyển hóa.
 • Sự khác biệt về trình tự gen trong ADN tạo nên sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình ở các cá thể trong quần thể. Đây chính là cơ sở di truyền quy định tính đa dạng của loài người.
 • Đột biến gen làm thay đổi trình tự nucleotit trong ADN dẫn đến biến đổi mã di truyền. Từ đó, tạo ra các kiểu hình mới, trong đó có thể có kiểu hình bất lợi gây bệnh.
 • Một số gen trội và lặn theo quy luật di truyền quy định một số bệnh di truyền ở người như bệnh máu khó đông, bệnh mù màu…
 • ADN quy định giới tính của con người. Nam giới có nhiễm sắc thể XY, nữ giới có nhiễm sắc thể XX.
 • Nhiều gen phụ thuộc vào nhau, tương tác với nhau để quy định một tính trạng. Đây là cơ sở di truyền của hiện tượng kiểu gen phức hợp.

Như vậy, có thể nói ADN chứa đựng bản mã di truyền quyết định mọi đặc điểm về hình thái, sinh lý, tính trạng của con người. Nó là yếu tố then chốt quyết định bản chất di truyền của mỗi cá thể.

Cách kiểm tra sự sai sót khi nhân đôi ADN

Có một số phương pháp để kiểm tra sự sai sót trong quá trình nhân đôi ADN:

 • Giải trình tự ADN: Xác định chính xác thứ tự các nucleotide trong đoạn ADN. Nhờ đó phát hiện các đột biến điểm, mất đoạn, lặp đoạn.
 • Điện di ADN: Các đoạn ADN được tách ra dựa trên kích thước. Sai khác về kích thước các đoạn cho thấy đã có sự mất mát hoặc lặp đoạn.

-PCR: Nhân đôi đoạn ADN nghi ngờ sai sót rồi giải trình tự. Nếu PCR không thể nhân đoạn đó thì đã mất đoạn.

 • Kỹ thuật lai ghép ADN: Đoạn ADN nghi ngờ sai sót được ghép với ADN lành, quan sát khả năng hoạt động của ADN tái tổ hợp.
 • So sánh trực tiếp ADN của cá thể bị đột biến với ADN bình thường để tìm ra vị trí nucleotide bất thường.

Những phương pháp trên giúp phát hiện được hầu hết các sai sót có thể có trong quá trình nhân đôi ADN. Từ đó, ngăn ngừa và hạn chế các hậu quả xấu của lỗi nhân đôi ADN.

Ứng dụng của quá trình nhân đôi ADN trong khoa học và công nghệ

 • Công nghệ ADN tái tổ hợp: Tạo ra các tổ hợp gen mới nhằm mục đích y học, nông nghiệp…
 • Nhân giống vô tính bằng công nghệ nuôi cấy mô: Nhân nhanh các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
 • Công nghệ PCR: Nhân đôi hàng triệu lần một đoạn ADN ngắn. Ứng dụng trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh, pháp y.
 • Điều chế insulin nhân tạo nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp.
 • Xét nghiệm ADN trong y học pháp lý giúp xác định danh tính, quan hệ huyết thống.
 • Nghiên cứu hình thành sự sống trên Trái Đất thông qua giải mã trình tự gen của các sinh vật cổ.

Như vậy, khả năng nhân đôi ADN đã mở ra nhiều ứng dụng quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại.

2 ADN con được tạo ra quá nhân đôi có đặc điểm gì?

Hai phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi có những đặc điểm sau:

 • Giống hệt phân tử ADN gốc về cấu trúc và trình tự nucleotide.
 • Mỗi ADN con đều có hai chuỗi xoắn kép giống nhau xoắn quanh trục theo chiều ngược nhau.
 • Hai chuỗi trong mỗi ADN con bổ sung cho nhau về trình tự các base theo nguyên tắc A-T, G-C ghép cặp.
 • Các gen trên ADN con có cấu trúc và chức năng giống hệt các gen trên ADN gốc.
 • Chứa đầy đủ thông tin di truyền của tế bào mẹ, có thể truyền cho tế bào con một cách chính xác.
 • Có khả năng nhân đôi để tạo thành hai phân tử giống hệt trong quá trình nhân đôi tiếp theo.

Như vậy, hai ADN được tổng hợp ra trong quá trình nhân đôi giống hệt nhau và giống với ADN gốc. Đảm bảo duy trì và truyền đạt chính xác thông tin di truyền.

Kết luận

Quá trình nhân đôi ADN là cơ sở cho sự di truyền và sinh sản ở sinh vật. Nhờ đó, thông tin di truyền được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách chính xác. Hai phân tử ADN hình thành sau khi nhân đôi giống hệt nhau và giống với ADN gốc. Chúng đảm bảo quá trình trao đổi chất, tổng hợp protein và mọi hoạt động sống của tế bào. Sự ổn định về mặt di truyền của các loài sinh vật có sự đóng góp to lớn của cơ chế nhân đôi chính xác ADN.