Ong có bộ cảm biến cực nhạy, có thể ngửi thấy các hạt hương hoa cách xa hàng dặm.

Ong cũng đặc biệt nhạy cảm về nhiệt độ

Khi có khói xung quanh, các hạt khói dày đặc là 1 sự thay đổi đột ngột về độ loãng trong không khí, làm Ong hốt hoảng và phản ứng bằng cách bay ra khỏi đám khói.

Điều này cũng giống như việc đổ nước vào hang kiến vậy.

Bên cạnh đó, mùi hăn hắt của khói cũng làm cho Ong khó chịu.

Cuối cùng, khói mang theo nhiệt độ, làm cho Ong cũng như các loài côn trùng khác đều muốn tránh xa.

Có ý kiến khác cho rắng

Khi thấy có khói nó sẽ nhận được cảnh bảo nguy hiểm là có cháy nên nó sẽ bỏ đi.

Cái này gọi là bản năng di truyền được hình thành từ phản xạ có điều kiện. Khi đám cháy rừng xảy ra thì khói theo gió bay đi trước, ong nhiều lần thấy có khói là có cháy nên có hình thành phản xạ khói bằng sắp cháy. Lâu dần thành di truyền và bây giờ lấy mật ong chỉ cần 1 tí khói là nó sợ nó bay đi.