Vì sao thuế tối thiểu toàn cầu quan trọng?

Thuế tối thiểu toàn cầu là gì?

Thuế tối thiểu toàn cầu là mức thuế thu nhập tối thiểu mà các công ty đa quốc gia phải đóng ở mỗi quốc gia mà họ hoạt động. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng các tập đoàn lớn trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang các thiên đường thuế ở nước ngoài. Thuế tối thiểu toàn cầu đảm bảo rằng các công ty đa quốc gia phải đóng một mức thuế tối thiểu ở mỗi quốc gia mà họ kinh doanh, ngăn chặn tình trạng đua đòi giảm thuế giữa các nước.

Thuế tối thiểu toàn cầu có ý nghĩa gì?

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng:

 • Bảo đảm công bằng thuế: Thuế tối thiểu ngăn các tập đoàn đa quốc gia lợi dụng kẽ hở thuế giữa các nước để trốn thuế, đảm bảo họ phải đóng thuế một cách công bằng ở mỗi quốc gia hoạt động.
 • Tăng thu ngân sách: Việc đóng thuế đầy đủ sẽ giúp các nước, nhất là các nước đang phát triển, có nguồn thu để phát triển kinh tế xã hội.
 • Ổn định nền tài chính toàn cầu: Thuế tối thiểu ngăn chặn đua đòi giảm thuế giữa các quốc gia, giữ ổn định thu nhập của các nước, hạn chế rủi ro về tài chính.
 • Công bằng xã hội: Thuế tối thiểu yêu cầu các doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho xã hội tại mỗi quốc gia hoạt động, góp phần công bằng hơn cho mọi người.

Những lợi ích của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại nhiều lợi ích:

 • Tăng thu ngân sách cho các nước, nhất là các nước đang phát triển. Các nước sẽ có nguồn thu ổn định hơn để đầu tư phát triển.
 • Các doanh nghiệp đa quốc gia phải đóng thuế đầy đủ hơn ở mỗi quốc gia, đảm bảo công bằng và minh bạch.
 • Giảm bất bình đẳng giữa các nước giàu và nghèo. Các nước nghèo được hưởng nguồn thu từ các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ.
 • Tăng cường khả năng giám sát và thu thuế của các nước đối với các tập đoàn đa quốc gia.
 • Giúp duy trì sự ổn định về tài chính và thương mại toàn cầu. Các nước ít phải cạnh tranh thu hút đầu tư bằng cách giảm thuế.
 • Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp đa quốc gia đối với cộng đồng và xã hội tại mỗi quốc gia mà họ hoạt động.

Vai trò của thuế tối thiểu toàn cầu

Thuế tối thiểu toàn cầu đóng vai trò quan trọng:

 • Là công cụ điều tiết kinh tế hiệu quả, ngăn chặn các rủi ro về tài chính và thương mại toàn cầu.
 • Là biện pháp bảo vệ các nước, nhất là các nước đang phát triển, tránh bị các tập đoàn lớn lợi dụng để trốn thuế.
 • Là công cụ để điều tiết các hoạt động của doanh nghiệp đa quốc gia, buộc họ phải có trách nhiệm xã hội với cộng đồng.
 • Góp phần giảm bất bình đẳng giữa các quốc gia giàu nghèo. Các nước nghèo có nguồn thu để phát triển bền vững.
 • Là công cụ quản lý quan trọng đối với các quốc gia, giúp họ kiểm soát dòng vốn, ngăn chặn thất thoát thuế.
 • Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và công bằng cho tất cả doanh nghiệp.

Các quy định hiện hành về thuế tối thiểu toàn cầu

Hiện tại, một số tổ chức và khối liên minh kinh tế đã ban hành các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, tiêu biểu:

 • Liên minh Châu Âu (EU): Thuế suất tối thiểu là 15% đối với các công ty có doanh thu trên 750 triệu Euro.
 • Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Đề xuất mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15% cho các công ty lớn.
 • Nhóm G7: Thống nhất ủng hộ thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia.
 • Nhóm G20: Ủng hộ đàm phán về thuế tối thiểu dưới sự điều phối của OECD và thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc lẩn tránh thuế.

Những câu hỏi thường gặp xoay quanh vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu:

 • Thuế tối thiểu toàn cầu có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp?

Thuế tối thiểu sẽ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp đa quốc gia, tuy nhiên lợi ích của nó lớn hơn rủi ro vì giúp duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng.

 • Các nước đang phát triển có bị ảnh hưởng bởi thuế tối thiểu toàn cầu?

Các nước đang phát triển sẽ được hưởng lợi lớn từ thuế tối thiểu vì có nguồn thu ổn định để đầu tư phát triển. Việc cạnh tranh thu hút đầu tư bằng thuế sẽ giảm.

 • Thuế tối thiểu có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp rời bỏ quốc gia áp thuế cao?

Khả năng này thấp vì thuế tối thiểu được áp dụng ở phạm vi toàn cầu. Các doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận cao hơn nếu duy trì hoạt động ở các thị trường lớn.

 • Làm thế nào để thu thuế tối thiểu một cách hiệu quả từ các tập đoàn đa quốc gia?

Cần tăng cường hợp tác thuế giữa các quốc gia, trao đổi thông tin và công nghệ giám sát để xác định nghĩa vụ thuế chính xác của doanh nghiệp.

Kết luận

Thuế tối thiểu toàn cầu là biện pháp cấp thiết để ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia, đồng thời mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nền kinh tế toàn cầu cũng như từng quốc gia. Để thuế tối thiểu toàn cầu phát huy hiệu quả tốt nhất, cộng đồng quốc tế cần sớm đạt được sự đồng thuận và ban hành các quy định mang tính ràng buộc pháp lý đối với tất cả các nước. Điều này sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, minh bạch và bền vững hơn.