te-bao-cau-tao-nen-co-the-song

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu thành nên các cơ thể sống. Chúng là những “viên gạch” xây dựng nên các cơ quan và mô trong cơ thể. Vì vậy, có thể nói tế bào chính là đơn vị cấu tạo mới nhất của cơ thể.

Tuy nhiên, tại sao lại gọi tế bào là đơn vị cấu tạo mới nhất? Điều này dựa trên những khám phá khoa học về cấu trúc và chức năng của tế bào.

Nội dung

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể

Tế bào được phát hiện từ thế kỷ 17, nhưng phải đến thế kỷ 19, nhà khoa học Schleiden và Schwann mới chứng minh: mọi sinh vật đều được cấu tạo từ các tế bào.

Tế bào có kích thước rất nhỏ, chỉ vài micromet (μm) nhưng chúng là những thực thể sống hoạt động, thực hiện các chức năng quan trọng. Tế bào tiến hành quá trình trao đổi chất, sinh sản, vận chuyển các chất, phản ứng với môi trường…

Tế bào là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất

Các nhà khoa học sau này đã phát hiện ra rằng tế bào là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của cơ thể. Người ta không thể chia cắt tế bào thành các bộ phận nhỏ hơn mà vẫn duy trì được các hoạt động sống.

Điều này chứng tỏ tế bào là một cấu trúc liên kết chặt chẽ, hoạt động đồng bộ như một cỗ máy thống nhất. Chúng không thể tách rời thành từng bộ phận riêng lẻ.

Cụ thể, nội chất tế bào chứa nhiều chất hóa học, cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất. Nếu tách rời khỏi màng và các bộ phận khác thì nội chất không thể hoạt động được.

Tế bào – đơn vị cấu tạo mới nhất của cơ thể

Khi kết hợp với nhau, các tế bào hình thành nên mô, rồi các cơ quan, hệ thống cơ quan cho đến toàn bộ cơ thể.

Tuy nhiên, ở cấp độ phân tử và nguyên tử thì không thể coi chúng là đơn vị cấu tạo của cơ thể được. Bởi lẽ, phân tử và nguyên tử không thể tồn tại, hoạt động độc lập mà chỉ có ý nghĩa khi kết hợp lại với nhau tạo thành tế bào.

Chính vì vậy, ta có thể khẳng định tế bào là đơn vị cấu tạo mới nhất của cơ thể, nghĩa là nhỏ nhất, không thể chia cắt thêm được nữa. Sự kết hợp của các tế bào mới tạo nên cuộc sống.

Kết bài

Như vậy, tế bào được gọi là đơn vị cấu tạo mới nhất của cơ thể dựa trên cơ sở khoa học sau:

  • Tế bào là đơn vị cơ bản, liên kết chặt chẽ, cấu tạo nên các cơ quan và cơ thể
  • Tế bào là cấu trúc nhỏ nhất, không thể chia cắt thêm được mà vẫn duy trì hoạt động
  • Các phân tử, nguyên tử chỉ có ý nghĩa khi kết hợp lại thành tế bào

Vì thế, xét về mặt cấu trúc và chức năng sinh học, tế bào được xem là “đơn vị sống” – đơn vị cấu tạo mới nhất của các cơ thể.